TELESLYNGEANLÆG

Skab bedre lydforhold med installation af et teleslyngeanlæg

Et teleslyngeanlæg benyttes som hjælp til hørehæmmede, men kan også fungere som et redskab til alment hørende. En teleslynge er et lydteknisk hjælpemiddel, som sender et givent signal til et trådløst modtagerapparat (f.eks. et høreapparat eller en øresnegl med en indbygget telespole).

Når et rum forsynes med et teleslyngeanlæg, lægger man en teleslynge rundt i et ønsket område/felt. Når modtageren befinder sig inden for slyngens område, opfanger modtagerapparatet de udsendte signaler og videregiver dem som lyd til gavn for modtageren.

En teleslynge er meget diskret og effektiv. Et teleslyngeanlæg kan installeres meget diskret og bruges med stor succes i f.eks. konferencerum, mødelokaler eller foredragssale. Ved at installere et teleslyngeanlæg i rummet, sikrer man, at deltagere med nedsat hørelse også får en god lydoplevelse.

Vi sikrer en professionel levering, og vi står for både design, projektering og installation, enten selv eller i samarbejde med egne håndværkere. Vi leverer teleslyngeanlæg i alle størrelser, fra små transportable anlæg til større anlæg på flere tusind kvadratmeter, sidstnævnte delt op på et multianlæg. Et teleslyngeanlæg kan effektivt kombineres med musikanlæg, højttalersystemer, trådløse mikrofoner og mange andre platforme.

På hjemmesiden for vores moderselskab, Best-AV, kan du læse mere om teleslynge og teleslyngeanlæg.